Facebook

Kapcsolat

"Az ÉN kutyaiskolám"

Adószám: 18288195-1-05

Alapító: Mogyorósi István
aranykoszorús mesterkiképző †

E-mail: d568936d9e5cda8b6e4bd68a54691990
Telefon: +36 30 6788 328
             +36 20 6696 904
Címünk:Miskolc, Szentpéteri kapu,
Stromfeld laktanya területe

Számlaszám: OTP Bank 

11734066-29901601

Nyitvatartás:

Szombat-Vasárnap

7-12 óaráig

Engedelmes E vizsga

 

Bevezetés
A kutyaiskolákat sokan keresik fel azzal, hogy szeretnék, ha családi kutyájuk engedelmesebbé válna. Az iskolák csoportos tanfolyamokon sikerrel segítik a kutyatartókat. A tanfolyamok végére ezek a kutyák jól nevelt, engedelmes társakká válnak. Az iskolák jelentős része zárja házi vizsgával a tanfolyamot. Az Engedelmes Vizsgán fel lehet mérni, hogy a családi kutyák, a számukra hasznos gyakorlatokat milyen szinten sajátították el.

Általános rendelkezések
A vizsgán résztvehet minden fajtatiszta és keverék kutya. A sikeres vizsga után a kutya „Engedelmes” cím viselésére jogosult, melyről oklevél és biléta adható.
Az E vizsga még nem jogosít a HPO 1. vizsgán indulásra. A HPO vizsgára nevezés feltétele a sikeres Kísérőkutya Vizsga (BH). A sikertelen E vizsgát bármikor meg lehet ismételni, csak a sikertelen vizsga napján nem.
A kutya viselkedését a vizsga során végig figyelni kell. A vizsga értékelésében a látottakra ki kell térni. A szélsőségesen félős, vagy kezelhetetlen, agresszív kutya nem teljesítheti a vizsgát.
A vizsgázónak a rendezvény alatt végig sportszerűen kell viselkednie. A bíró utasításait végre kell hajtani. A gyakorlatok és a vizsga értékelése a teljesítménybíró feladata, a döntés nem támadható.
A gyakorlatok megkezdésére a bíró ad utasítást. A vizsgázó önállóan, vagy a bíró irányításra is végrehajthatja a feladatokat. Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. Alapállásban a kutya az álló kutyavezető mellet ül. A vizsga alatt a kutyavezetőnél (gazda) nem lehet motiváló eszköz, vagy jutalmazó játék. A kutyát a bal, vagy a jobb oldalon is lehet vezetni, de a vizsga során végig csak azonos oldalon haladhat a kutya. A vizsga előtt a bírónak jelezni kell, ha mozgáskorlátozottsága miatt egy-egy gyakorlatrészt a kutyavezető nem tud a szabályzatban leírtak szerint végrehajtani.
A feladatok teljesítéséhez egy hangjel adható. A hangjelet látjellel is ki lehet egészíteni. Ha a kutya a gyakorlatot az első utasításra nem hajtja végre, az utasítást még kétszer meg lehet ismételni. Amennyiben a kutya erre sem teljesít, a gyakorlatot, és a vizsgát meg kell szakítani.
A gyakorlatok közben - az ésszerű határon belüli - dicséret megengedett.
A kutyavezető a vizsga teljes időtartama alatt a pórázt magánál tartja. A kutyán pedig kötelezően egyszerű, egysoros, nem fojtóra állított láncnyakörv van. Más nyakörv, például a bőrnyakörv, vagy bolhanyakörv nem lehet a kutyán. Szabadonkövetésben, vagy helybennmaradásnál a póráz lehet a kutya számára nem látható helyen (pl. zsebben), vagy átlósan a kutyavezető testén, a bal válláról a jobb csípőnél összekapcsolva.

Felelősség
A kutya tulajdonosa felel a kutyája által okozott valamennyi személyi sérülésért és tárgyi kárért. A bíró és a rendezvényvezető utasításait a kutyavezető önként elfogadja, és a saját felelősségére végrehajtja.

Védőoltások

Az előírt védőoltások meglétét igazoló hatósági igazolást (oltási könyv) a teljesítménybírónak, illetve a rendezvényvezetőnek be kell mutatni.
Vizsgagyakorlatok

1. Jelentkezés a bírónál
A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával odamegy a bíróhoz, leülteti a kutyát, kezet fognak, és bemutatkozik.
Pl.: „Bíró Sporttárs! Bagi Fruzsina, Zsepi nevű, golden retriever fajtájú, kan kutyámmal, az Engedelmes Vizsgára jelentkezem”.
A jelentkezés alatt a kutya üljön nyugodtan. Ezután a bíró beazonosítja a kutyát tetoválása, illetve a beültetett chip alapján. Minden kutya vizsgázhat, de csak az egyedileg azonosítható kutya kaphat hivatalos vizsgabizonyítványt.

2. Küllembírálat
Az „Engedelmes” kutyának a kutyakiállításon is kultúráltan kell viselkednie.
Az azonosítással egyidőben a bíró megnézi a kutya fogazatát, heréjét, a bíró által kijelölt útvonalon körbevezeti kutyáját majd bírói utasításra rövid ideig megállítja. A bíró nem a kutya küllemét, hanem a viselkedését értékeli. A kutyának vezethetőnek, és jókedvűnek kell lennie.

3. Pórázon vezetés
A kutyavezető a kiinduló ponton alapállásban áll. A gyakorlat kezdetén normál tempóban 25-30 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után jobbra fordul. Újabb 10-15 lépést halad, majd visszafordul és 10-15 lépés megtétele után, balra át következik. 10-15 lépés megtétele után visszafordul és néhány lépés után, alapállásban megáll.

4. Csoport
Legalább négy főből álló beszélgető társaság a páros felé tart. A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával feléjük indul. Amint találkoztak, megállnak és csoport egyik tagja felvilágosítást kér a kutyavezetőtől. A beszélgetés alatt a kutya közömbösen üljön, vagy feküdjön a gazdája mellett. Ezután a páros áthalad a tovább induló csoporton, visszamegy a kiinduló pontra és visszafordulás után megáll.

5. Szabadonkövetés
A kutyavezető a kiinduló ponton alapállásban áll. A kutyavezető leveszi a pórázt, és azt magára csatolja, vagy zsebre teszi. A bíró utasítására normál tempójú szabadonkövetésben megtesznek 25-30 lépést. A kutyavezető utasításra megáll, a kutyát leülteti, és ismét rácsatolja a pórázt.

Az 1-5 gyakorlat értékelése
A leírt útvonal ajánlás, melytől el lehet térni. A kutya szívesen kövesse vezetőjét, miközben lapockája végig egy vonalban legyen a vezetője térdével, vagyis nem maradhat le, nem haladhat előrébb, vagy térhet ki oldalra. A kutyavezető, a kutya felőli kezében tartja a pórázt. A póráz az egész gyakorlat alatt laza maradjon. Feszes póráz esetén, a bíró figyelmezteti a vizsgázót. A „Lábhoz!” hangjelet néhányszor meg lehet ismételni. Ha a szabadonkövető kutya elhagyná a vezetőjét, egyszer vissza lehet hívni. Amint a kutya eltávolodott, a kutyavezető megáll és hívja a kutyáját. A „Hozzám!” hangjelet a kutya nevével is össze lehet kapcsolni. Amennyiben a kutya a harmadik hívásra sem jön a vezetőjéhez, vagy a szabadonkövetés alatt még egyszer eltávolodik, a gyakorlatot és a vizsgát meg kell szakítani.
Amennyiben a kutya nem irányítható, a póráz feszes, a kutya húz, csak folyamatos beszéddel tartható láb mellett, a küllembírálat alatt, vagy a csoportban fél, vagy támad, a gyakorlatot és a vizsgát sikertelennek kell tekinteni.

6. Ültetés, fektetés
Az 5. gyakorlat folytatásaként a kutyavezető visszafordul és elindul a kiinduló pont irányába. 10-15 lépés megtétele után, bírói utasításra megáll és leülteti a kutyáját. Rövid várakozás után újabb utasításra elindul és 10-15 lépés megtétele után, utasításra megáll és lefekteti a kutyát. Rövid várakozás után, a bíró jelzésére tovább indul és a kiinduló pontra megy.

A 6. gyakorlat értékelése
Az ültetés és fektetés gyakorlatnál látjel is adható, de ha a kutyát csak fizikai behatással (pl. lenyomás) lehet a kívánt testhelyzetbe kényszeríteni, a gyakorlatot és a vizsgát sikertelennek kell tekinteni.

7. Elküldés, visszahívással
A kutyavezető elindul, menet közben a pórázt lecsatolja, és a kutyát elküldi. Amikor a kutya kb. 20-30 m-re eltávolodott a gazdájától, a bíró utasítására a kutyavezető megáll, és megvárja amíg a bíró int, hogy behívhatja a kutyáját. Hívásra a kutya neve is használható. Az első hívástól 20 másodpercen belül a kutyának a vezetőhöz vissza kell térnie. A kutyavezető nem hagyhatja el az alapállást. A gyakorlat akkor fejeződik be, amikor a kutya nyakörvét a vezetője megfogta.

A 7. gyakorlat értékelése
A kutyát alapállásból is el lehet küldeni. Híváskor a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét. Erre a bíró figyelmeztesse. A bíró lehetőleg akkor engedélyezze a behívást, amikor a kutya nem a vezetőjét figyeli. Ha a kutya 20 másodpercen belül nem tér vissza a vezetőjéhez, vagy a figyelmeztetés ellenére a kutyavezető nem marad a helyén, a gyakorlatot, illetve a vizsgát sikertelennek kell tekinteni.

8. Viselkedés nyilvános helyen
Egy kerthelységet modellezve, asztalok körüli székeken segítők és a vizsgázó ül. A kutya mellette nyugodtan fekszik. A „pincér” felveszi a rendelést, és az asztalok között járkál. Ha megfelelő távolság tartható, egyszerre több páros is teljesítheti a gyakorlatot.

A 8. gyakorlat értékelése
A legalább 4-5 percig tartó gyakorlat alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie. Agresszív, támadó viselkedés esetén a vizsgát meg kell szakítani.

9. Helybenmaradás kikötve
A 8. gyakorlat után a kutyát vezetője a kijelölt ponton kiköti. Kerítéshez, falban levő karikához, vagy más erre alkalmas helyhez kötheti a kutyáját, majd eltávolodik a kutya számára láthatatlan helyre. A kutya ülhet, állhat, vagy fekhet. A kutyavezető távollétében egy gyalogos (megbízott segítő), pórázon vezetett kutyájával oldalról kb. öt lépés távolságban elhalad a kikötött kutya előtt. A magára hagyott kutya vezetője távollétében maradjon nyugodt. A zavaró kutyát (nem használható kötekedő kutya) elhaladás közben nem támadhatja (a póráz rángatásával, tartós ugatással). A bíró utasítására hozhatja el a gazda kutyáját.

A 9. gyakorlat értékelése
A kikötés alatt félelmet mutató, a pórázt rángató, támadó, agresszív kutya számára ez a gyakorlat és a vizsga sikertelen.

10. Helybenmaradás szabadon
Mielőtt az egyik kutyavezető elkezdi a vizsgát, a másik vizsgázó kutyájával a kijelölt pontra megy, megáll, lefekteti a kutyát és leveszi a pórázt. A bíró utasítására maradásra utasítja a kutyát, és nagyjából 10 lépésre eltávolodva megáll vele szemben. A kutyának addig kell a helyén maradnia, amíg a másik kutya az 1-4 gyakorlatot bemutatja. A kutya fekhet, ülhet, állhat, de a helyét nem hagyhatja el. A helybenmaradás alatt a kutyavezető csak egyszer figyelmeztetheti a kutyáját. A mikor a másik vizsgázó elhagyta a csoportot, bírói intésre visszamehet a kutyához.

A 10. gyakorlat érékelése
Amennyiben a kutya a figyelmeztetés ellenére 2 méternél messzebbre elhagyja a helyét, a gyakorlatot és a vizsgát sikertelennek kell tekinteni.

A vizsga értékelése
A teljesítménybíró a gyakorlatokat nem pontozással értékeli. Az egyes gyakorlatok értékelésénél leírt szempontok mellet a kutya viselkedése és teljesítménye alapján hozza meg döntését, mely csak kétféle lehet:
1, A vizsga sikeres, a kutya az „Engedelmes” cím viselésére jogosult.
2, A vizsga sikertelen.

vissza