Kutyaiskola Miskolc

Kitűnő szabadidőtöltés, jó levegőn végzett intenzív testmozgás, sok esetben pedig még konkrét haszna is lehet. De nem utolsósorban - mert a társadalmi megítélésben ez a döntő - a másokkal szembeni tisztelet és tapintat kifejezése is.

A képzett kutyával "lehet beszélni", az emberek között - a lakókörnyezetben, az utcán, a társaságban - tud viselkedni: sem a gazdájának, sem másoknak nem okoz galibát.

Bárhol járunk vele, kellemes kísérő és ha bajba kerülnénk, erős és megbízható barát.

Nincs visszatetszőbb és nevetségesebb, mint a gazdáját terrorizáló, a pórázon vonszolódó, hangoskodó, sajtkukac kutya.

Számomra ennél csak egy látvány ellenszenvesebb: a mindenkinek nekiugró, félőrült, acsarkodó, fogait csattogtató (én tudom: jobb sorsra érdemes!) kutya gazdájának öntelt arckifejezése, amint gőgös fensőbbséggel végigsöpör tekintetével az elhúzódó járókelőkön: - Ide nézzetek! Micsoda kutyám van!
Szegénynek eszébe sem jut, hogy csak a saját nevére kiállított rossz bizonyítványt fitogtatja.

(dr.Kováts Zsolt - Kutyaiskola c. könyvéből)